ReadyPlanet.com
dot dot
คัมภีร์แพทย์แผนไทย

คลิกที่รูป หรือ ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านรายละเอียดพระคัมภีร์ปฐมจินดาตอนที่ ๑พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ ๑

พระคัมภีร์ปฐมจินดา แต่งโดย  พระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์แพทย์ 
ในตอนที่ 1 จะกล่าวถึงพระคัมภีร์ปฐมจินดาผูก 1 ปริเฉท 1 และ ปริเฉท 2

พระคัมภีร์ปฐมจินดาตอนที่ ๒พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ ๒article

พระคัมภีร์ปฐมจินดาตอนที่ ๒ จะกล่าวถึง พระคัมภีร์ปฐมจินดา ผูก 1 ปริเฉท 3 และ ปริเฉท 4

พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ 3พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ 3article

กล่าวถึง พระคัมภีร์ปฐมจินดา ผูก 2 และ ผูก 3

พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ 4พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ 4article

กล่าวถึง พระคัมภีร์ปฐมจินดา ผูก 4 ผูก 5  และ ผูก 6

พระคัมภีร์กระษัยพระคัมภีร์กระษัยarticle

กระษัยโรค  เป็นโรคระยะกลางหรือระยะสุดท้าย (มัชฌิมโรค หรือ ปัจฉิมโรค)   เกิดจาก
วิวัฒนาการของโรคต่าง ๆ ไม่ได้รับการเยียวยารักษาให้ถูกกับโรค  ทิ้งเรื้อรังมานาน 
กษัยบางชนิดสิ้นสุดที่การสิ้นอายุ  บางชนิดกลายเป็นมาน

พระคัมภีร์ตักศิลาพระคัมภีร์ตักศิลา

พระคัมภีร์ตักศิลา     คือ  ตำราที่ว่าด้วยโรคระบาดอย่างรวดเร็วเหมือนห่าลงที่เมืองตักกะศิลา 
ในตำราใช้ว่า  โรคไข้พิษ  โรคไข้เหนือและโรคไข้กาฬ

พระคัมภีร์โรคนิทานตอนที่ ๑พระคัมภีร์โรคนิทาน ตอนที่ ๑article

พระคัมภีร์โรคนิทานเป็นพระคัมภีร์ที่ปู่ชีวกโกมารภัจจแพทย์ได้รจนาขึ้น   ว่าด้วยคนจะถึงแก่
มรณะสิ้นอายุนั้น  เทวทูตในธาตุทั้ง  ๔  ก็มีลักษณะแสดงออกให้ทราบโดยมโนทวารอินทร์ประสาท 

พระคัมภีร์โรคนิทานตอนที่ ๒พระคัมภีร์โรคนิทาน ตอนที่ ๒article

ลักษณะธาตุดินพิการ
๑.  ผม เมื่อพิการ  ให้เจ็บในสมองหัว  ให้ผมร่วง
๒.  ขน เมื่อพิการ   ให้เจ็บทุกขุมขนทั่วสรรพางค์กาย

พระคัมภีร์มหาโชตรัต ตอนที่ 1พระคัมภีร์มหาโชตรัต ตอนที่ 1article

พระอาจารย์เจ้าผู้ชื่อว่า  ท้าวสหัมบดีพรหม   ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม  ๑๖  ชั้น  ท่านผู้นั้นลงมา
ประดิษฐานจารึกอักษรเป็นต้นคัมภีร์มหาโชตรัต  ว่าด้วยปฐมสัตว์มนุษย์อันเกิดมาเป็น
รูปสตรีภาพ

พระคัมภีร์มหาโชตรัต ตอนที่ 2พระคัมภีร์มหาโชตรัต ตอนที่ 2article

พระอาจารย์เจ้าผู้ชื่อว่า  ท้าวสหัมบดีพรหม   ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม  ๑๖  ชั้น  ท่านผู้นั้นลงมา
ประดิษฐานจารึกอักษรเป็นต้นคัมภีร์มหาโชตรัต  ว่าด้วยปฐมสัตว์มนุษย์อันเกิดมาเป็นรูปสตรีภาพ

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]ช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.