ReadyPlanet.com
dot dot
พระคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ article
   
    โดย  ยส  พฤกษเวช
     
               คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์  กล่าวถึงโรคของเด็กเกี่ยวกับซางเรียก  ลำบองราหู   ลักษณะกาฬโรค  ลักษณะสันนิบาตต่าง ๆ   เบญจกาฬสันนิบาต   สันนิบาตบังเกิดในกองสมุฎฐาน    สันนิบาตเกิดเพื่อปิตตะสมุฎฐาน   ลักษณะอภิญาณธาตุ    และลักษณะอสุรินธัญญาณธาตุ

ลักษณะลำบองราหูอันบังเกิดใน  12  เดือน

               เดือน  5   ให้ร้อน  ท้องขึ้น  ท้องพอง  เกิดแต่เตโชธาตุให้โทษ

               เดือน  6   ทำให้มือเท้าเย็น  ท้องขึ้น  จักษุเหลือง  จับให้สันหลังแข็ง

               เดือน  7   ทำให้บิดตัว กำมือ  ตาเหลือกขึ้นเบื้องบน

               เดือน  8   ทำให้ปากเปื่อย  ยิงฟัน 

               เดือน  9   ทำให้สะท้านหนาว  หดมือ  หดเท้า

               เดือน 10   ทำให้ตัวร้อนเป็นเปลว  มักให้สะดุ้ง  ร้องปลอบไม่หยุด

              
     
               เดือน 11   จับราวนมและรักแร้  ทำให้อ้ารักแร้  แล้วเอามือลูบอก  ร้องดิ้นดังจะขาดใจ   3  วันตาย

               เดือน 12   ทำให้ชัก  ตัวเป็นเหน็บ หาสติมิได้  ร้องไม่ออก

               เดือน  1   ทำพิษเจ็บทั่วทุกขุมขน  ให้ขนชูชัน   ผื่นขึ้นทั้งตัว  สะดุ้ง  ร้องไห้ไม่มีน้ำตา

               เดือน  2   จับแต่ลำคอ  ทำให้อ้าปากร้องไห้อยู่  กลืนน้ำ  ข้าว  นมไม่ได้

               เดือน  3   ให้ท้องขึ้น  ท้องพองเหลือกำหนด  หายใจไม่ลง ร้องดิ้นรนดังจะขาดใจ
 
              เดือน  4   ตาเหลือง  กำมือ  ขยับตัวไม่ได้  แข็งกระด้างไปทั้งตัว
     
  
     
    - ซางเพลิง   :   ปากเป็นส่าเขม่า  (เสมหะ โลหิตระคน)  กินข้าว น้ำ นม มิได้เพราะเสมหะกล้า  เสมหะตกเป็นมูกเลือด  พยาธิต่าง ๆ

- ซางน้ำ  
:   คอแตกเป็นน้ำเหลือง  เปื่อยไปรอบคอ  หัวร้อน  ตัวร้อน  เจ็บท้องเป็นกำลังให้ระวังซาง  ละออง  หละ จร   ถ้าเกิดกับเด็กดุจราหูมาทับลัคณ์

- ซางแดง   
:   เกิดจากพิษในเด็ก3 เดือน- 1 ขวบ  ทำให้ตกบุพโพโลหิต ตัวร้อน  ผอมเหลือง มูตรคูถเหลือง  จุกเสียดเป็นกำลัง

- ซางสะกอ   :   ลงท้องก่อนจึงตกเป็นมูกเลือดหนอง  ตาเหลืองอุจจาระเหลือง  กินข้าว นมไม่ได้ ท้องโร   คร้านลุก  คร้านนั่ง  คร้านกิน

- ซางช้าง   :   เขม่ามักขึ้นในเรือนไฟ  ถ้าขึ้นหลายชั้นขึ้นมาแต่ลำคอถึงลิ้นแล้ว  ดาษไปทั้งปาก  ไอ  อกแห้ง  ให้ลง /ราก กระหายน้ำ  กินข้าว/นม ไม่ได้

- ซางโจร  
:   เกิดที่ปาก  เหงือกข้างบนและล่าง  ซางนี้มีตัวดังไร  ให้เจ็บทั่วสรรพางค์กาย  ทำให้เปื่อยออกเป็นขุมทั่วตัว
     
  
     
    ลักษณะกาฬโรค
               กาฬเสตระ  แรกขึ้นทำให้ตกใจสะดุ้งกลัว  แล้วผุดตั้งยอดสีขาว  มีน้ำใส  ฟกบวม มึนไปทั่วทั้งตัว  ไม่รู้สึกตัว  ผิวหน้าซีดไม่มีเลือด  ฝ่ามือ-เท้าซีดขาวเป็นใย  ทุรนทุราย รักษาหายยากนัก

ลักษณะสันนิบาต  7  ชนิด

               1.  สันนิบาตกะตัดศีรษะด้วน : เกิดขึ้นที่ชายตับ  ตับใหญ่ออกมาคับโครง  บางทีตับหย่อน ลงถึงตะคาก  จับเป็นเวลาดังไข้  เย็นทั้งตัว  ท้องขึ้น  ท้องพอง  พะอืดพะอม

               2.  สันนิบาตทุวันโทษ : เกิดแต่กองสมุฎฐาน  6  ประการประชุมพร้อมกันทำให้หาวและบิดคร้าน  มักทำให้ร้อนเป็นกำลังแล้วทำให้สะท้านหนาว กินอาหารไม่ได้  เหงื่อตก  ปากขม  วิงเวียน  ผิวหน้าแตกระแหง  พึงใจสิ่งอันเย็น  ปัสสาวะเหลือง  ตาแดง  เล็บผิวตัวเหลือง   มีกลิ่นดังสาบม้า    เป็นทุวันโทษในมหาสันนิบาต      เป็นสาทยโรคในตรีโทษนั้น
 

     
   


               3.  สันนิบาตเจรียงอากาศ : ผิวเนื้อ  ฝ่ามือฝ่าเท้า  เหลืองดุจทาน้ำขมิ้น   เวียนศีรษะ เจ็บแสบในจักษุ  กระหายน้ำ  มักให้เป็นดังจะหลับแล้วมิหลับเล่า  เจ็บในอก   ปัสสาวะเหลืองดุจน้ำกรักอันแก่  ดูสิ่งใดนานเห็น  กินอาหารไม่ได้  ซูบผอม   โทษทั้งนี้เพราะ  เสมหะ  1  ส่วน  วาโย  2  ส่วน  ดี  4  ส่วน  ระคนกัน

               4.  สันนิบาตเจรียงพระสมุทร์ : ผิวเนื้อขาวซีด  ชาสาก  ฝ่ามือฝ่าเท้าซีดดุจเอาดินสอพองทาหนักมือ/เท้ามาก  เจ็บทุกชิ้นเนื้อ แน่นลำคอ แน่นอก  มีลมดังในคอและเรอมิได้ขาด  มักขึ้งโกรธ มองดูสิ่งใดแดงไปหมด ครั้นเพ่งดูเห็นเป็นวงไปทั้งนั้น    โทษทั้งนี้เพราะดี  1  ส่วน  เสมหะ  2  ส่วน  วาโย  4  ส่วน  ระคนกัน

               5.  สันนิบาตบังเกิดเพื่อโลหิต : เกิดเจ็บตั้งแต่รากขวัญลงมาถึงหู  แล้วจับเอาแก้วตาทำให้ ตามืด  พิษแล่นเข้าจับดวงหทัย      บางคนสลบดุจตาย  บางคนจับมือเท้าโลดโผนโจนไป     บางคนจับแน่นิ่งเรียก ไม่ได้ยิน  อ้าปากไม่ออก  เขม่นไปทั่วตัว  ร้อนเป็นกำลัง  บางทีเวียนศีรษะจนลุกไม่ได้ 
   
               6.  สันนิบาตบังเกิดเพื่อวาตะ : ให้จับแน่นิ่งไป  ครั้นฟื้นให้ชักมือกำเท้ากำ  สะท้านไปทั้งตัว  หน้ามืด  ตัวเย็น  มือเย็น  เท้าเย็น  ร้อนในอกเป็นกำลัง  ขัดปัสสาวะ  ขัดอุจจาระ  ผูกเป็นพรรดึก

               7.  สันนิบาตบังเกิดเพื่อเสมหะ : ให้จับเป็นเวลา  คอแห้งถึงทรวงอก  ปากแห้ง  ฟันแห้ง  ลิ้นเปื่อยแตกระแหง  สะบัดร้อนสะท้านหนาว  เมื่อยทั้งตัว  กินอาหารไม่ได้แน่นลำคอเป็นกำลัง  น้ำตาไหล

     
  
     
    ลักษณะเบญจกาฬสันนิบาต  5  ประการ

               1.  อภิฆาตสันนิบาต : เกิดจากอำนาจผู้อื่นเบียดเบียน  เช่น  ถูกทุบถองโบยตีมีอาการปวดศีรษะดังต้องพิษอันใดอันหนึ่ง  มักลงท้องกินอาหารไม่ได้และมักโกรธ  กระหายน้ำ  เสียดไปทั้งตัวมักให้สลบ 

               2.  อภิวาราภัยสันนิบาต : เกิดจากความเพียรทำงานและทรมานร่างกายตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้   มีอาการทำให้ขลาด  พูดผิด ๆ ให้ทุกข์โศกบังเกิดความโกรธ  สะท้านร้อน/หนาว  ดุจปีศาจเข้าสิง มักให้คลั่งไคล้  กลัวคน  ไหลหลงและกระหายน้ำมาก

               3.  อภิสังคสันนิบาต : เกิดจากการ  ขัดแค้นขุ่นเคืองทำให้เจ็บช้ำน้ำใจแล้วอาเจียนเป็นโลหิต   มีอาการขบศีรษะ  เสียดแทงทั้งตัว  สลบไปดังใจจะขาด   ได้กลิ่นอันใดทำให้ร้อนทุรนทุรายยิ่งนัก

               4.  วิสมสันนิบาต : เกิดจากกินอาหารมีพิษหรือถูกต้องสิ่งมีพิษเป็นอชิณโรค คือ  พิษสำแดง หรือ  การประพฤติอิริยาบถไม่สม่ำเสมอ  คือ  แปลกถิ่นที่ดินและที่นอน  หรือ เกิดแต่เสพเบญจกามคุณ  มีอาการจิตฟุ้งซ่าน   สะอึกสะอื้น  ครั่นตัว  กินอาหารไม่ได้

               5.  อาคันตุกะสันนิบาต : เกิดในที่สุดแห่งสมุฎฐาน  29  ราตรี  ยังไม่สำเร็จ  และสมุฎฐานโรคนั้นเจือระคนมา  ได้นามว่า  สันนิบาต
     
    ลักษณะสันนิบาตเกิดเพื่อ ดีซึม
               ให้ซึม   หาสติสมปฤดีมิได้   จักษุแดง
               ปากหนัก/หูหนัก  ขัดอุจจาระ/ปัสสาวะ 
               ให้อิ่มไม่อยากอาหาร  สะบัดร้อน /หนาว

ลักษณะสันนิบาตเกิดเพื่อ ดีพลุ่ง
               ให้คลั่งเป็นคราว ๆ  บางทีกล้า  บางทีขลาด
               แน่นอกมาก  คอแห้ง  ลำคอตีบ  กินข้าว /
               น้ำไม่ได้  อาเจียน  สวิงสวายพลุ่งขึ้น / ลง
               ในอก   ยกมือ/เท้า  ขวักไขว่

ลักษณะสันนิบาตเกิดเพื่อ ดีล้น
               ให้โลดโผนโจนไป  เห็นหน้าคน / สิ่งใด
               ไม่ได้  ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้  ดังต้อง
               ลมเพลมพัด  ปีศาจเข้าสิง ไม่อยากอาหาร 
               คอแห้ง  กระหายน้ำ  น้ำลายเหนียว
               มือเท้าเย็นแต่ตัวร้อน

ลักษณะสันนิบาตเกิดเพื่อ ดีรั่ว
               ให้ลงดุจกินยารุ   มูลเหลืองดุจน้ำขมิ้นสด
               เคลิบเคลิ้มหาสติไม่ได้  หิวโหย  กินอาหาร
               ไม่อยู่ท้อง  สวิงสวาย  แน่นหน้าอกมาก   
               ท้องลั่นอยู่เสมอมิได้ขาด
     
  
     
  
     
   

สมธาตุ   :  ยิ่งไปด้วยกองสรรพธาตุ  โทษเกิดจากปิตตะ  วาตะ  เสมหะสมุฎฐานประชุมพร้อมกันในกองวีสติปัถวี    อาการจับเป็นเวลา  ตัวร้อนเท้าเย็น สวิงสวาย  เจ็บอก  กินอาหารไม่รู้รส  บางทีให้มึน  ให้มัว

วิสมธาตุ  :  ยิ่งไปด้วยกองวาโยมีกำลัง  โทษเกิดแต่กองฉกาลวาโยเป็นเหตุ   อาการท้องลั่นเป็นนิจบางวันผูก  บางวันลง  บางวันอยากอาหาร  บางวันคับท้อง แน่นอกคับใจ  เพลิงธาตุไม่เสมอกัน   วาโยเดินไม่สะดวก

กติกธาตุ  :  ยิ่งไปด้วยสรรพพิษทั้งปวง  เช่น  พิษดี  พิษเสมหะ  พิษลมพิษอันพิเศษ  คือ  เพลิงธาตุนั้นแรง  เผาอาหารฉับพลันโทษเกิดแต่กองจตุ

กาลเตโช   :   มีอาการจับเชื่อมมัวทั้งกลางวันและกลางคืน มิได้เว้นเวลา  ปวดศีรษะ   ผิวเนื้อแดง  ตาแดง  ขัดอุจจาระ / ปัสสาวะ  ให้อุจจาระเป็นพรรดึก 

มันทธาตุ  :   ยิ่งไปด้วยเสมหะมีกำลัง  โทษเกิดแต่  กองทวาทสอาโป    มีอาการ เพลิงธาตุหย่อนเผาอาหารไม่ย่อย  ทำให้ถ่ายวันละ  3 – 3 เวลา   สวิงสวายไม่มีแรง  ท้องขึ้นมิรู้วาย    อุจจาระเป็นเมือกมัน  เป็นเปลวหยาบ/ละเอียดระคนกัน  ปวดมวนเป็นกำลัง

     
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต    

 
คัมภีร์แพทย์แผนไทย

พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ ๑
พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ ๒ article
พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ 3 article
พระคัมภีร์ปฐมจินดา ตอนที่ 4 article
พระคัมภีร์กระษัย article
พระคัมภีร์ตักศิลา
พระคัมภีร์โรคนิทาน ตอนที่ ๑ article
พระคัมภีร์โรคนิทาน ตอนที่ ๒ article
พระคัมภีร์มหาโชตรัต ตอนที่ 1 article
พระคัมภีร์มหาโชตรัต ตอนที่ 2 article
คัมภีร์เวชศึกษา article
พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ article
พระคัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์ article
พระคัมภีร์ทิพมาลา article
พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร article
พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค article
พระคัมภีร์ชวดาร article
พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ article
พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ article
คัมภีร์อติสาร articleช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.