ReadyPlanet.com
dot dot
คัมภีร์แพทย์แผนไทย

คลิกที่รูป หรือ ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านรายละเอียดคัมภีร์เวชศึกษาคัมภีร์เวชศึกษาarticle

หมอยา    คือ ผู้ที่ชำนาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
หมอ        มาจากคำว่า  เวชะ คนมีความรู้
แผลงมาเป็น แพทย์ แปลออกเป็นคำไทยว่า  หมอ
หมอที่จะเป็นผู้รู้ชำนาญในการรักษาโรคได้นั้น จะต้องรู้กิจ  ๔  ประการ
ในเบื้องต้นเสียก่อน

พระคัมภีร์ธาตุบรรจบพระคัมภีร์ธาตุบรรจบarticle

อันว่าลักษณะอุจจาระธาตุทั้ง ๔ ประการ บังเกิดเพื่อกองปฐวี คือ กำเริบ หย่อน พิการ
มีพิกัดสมุฏฐานให้เป็นเหตุ คือว่า บุคคลใดไข้ก็ดีมิได้ไข้ก็ดี แลมีอุจจาระออกมา ดำ แดง
ขาว เขียว มีสัณฐานดังมูลไก่ แมว เต่า แลหยาบ แลละเอียด ก็ดี คือมีลักษณะเป็นโรคอุจจาระธาตุ

คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์พระคัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์article

คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ กล่าวถึง ลักษณะและประเภทของฝี   ที่มีในสมุดข่อยหรือคัมภีร์แผนฝี
เขียนบอกจุดที่เกิดของฝีที่มีอันตราย  โดยเขียนเป็นภาพรูปร่างคนในท่า  ๒  ท่า  คือ
          ๑.  ท่านอนคว่ำ  แสดงฝีที่เกิดอยู่ด้านหลังของร่างกาย  เรียกว่าแผนคว่ำ หรือ ชนิดคว่ำ
          ๒.  ท่านอนหงาย  แสดงฝีที่เกิดอยู่ด้านหน้าของคน  เรียกว่าแผนหงาย หรือ ชนิดหงาย

พระคัมภีร์ทิพมาลาพระคัมภีร์ทิพมาลาarticle

ลักษณะฝีวัณโรค  ลักษณะวัณโรคอันบังเกิดภายในนั้น  เกิดเพื่อจตุรธาตุและ
ตรีสมุฏฐานอันใดอันหนึ่ง  ซึ่งจะวิปริตเป็นชาติจะละนะโดยหย่อนพิการระคนกันเข้า 
แล้วตั้งต่อมขึ้น  มีประเภทต่าง ๆ  ให้บุคคลทั้งหลายพึ่งเรียนรู้ไปเบื้องหน้า 
พอแจ้งได้โดยสังเขป  เรียกว่า  ฝีวัณโรค  ๑๙  ประการ

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์พระคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์article

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์  กล่าวถึงโรคของเด็กเกี่ยวกับซางเรียก  ลำบองราหู  
ลักษณะกาฬโรค  ลักษณะสันนิบาตต่าง ๆ   เบญจกาฬสันนิบาต   สันนิบาตบังเกิด
ในกองสมุฎฐาน    สันนิบาตเกิดเพื่อปิตตะสมุฎฐาน   ลักษณะอภิญาณธาตุ   
และลักษณะอสุรินธัญญาณธาตุ

คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียรพระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียรarticle

คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร  ลักษณะลม ๑๐ ประการ ที่ทำให้เกิดโรค

คัมภีร์วิถีกุฏฐโรคพระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรคarticle

พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค    กล่าวถึง  โรคเรื้อน  มีแหล่งที่เกิดอยู่  2  แห่ง  คือ  
           1.  เกิดในกระดูก  เรียกว่า  กุฏฐัง  
           2.  เกิดในชิ้นเนื้อ  เรียกว่า  โรคเรื้อน 

พระคัมภีร์ชวดารพระคัมภีร์ชวดารarticle

พระคัมภีร์ชวดาร
มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดสรรพโรคต่าง ๆ  ตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดาตราบเท่าจนอายุขัย 
อาศัยโลหิตและลม  ซึ่งลมอันบังเกิดโทษให้ถึงพินาศอันตรายมี  ๒  ประการ
 

พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์article

พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์                     
ธาตุทั้ง  ๔  พิการ    ๑.  ปถวีธาตุพิการ     ๒.  อาโปธาตุพิการ    ๓.  เตโชธาตุพิการ   
๔.  วาโยธาตุพิการ    

พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์article

บุคคลจะถึงแก่ความตายสิ้นอายุนั้น   ต้องอาศัยธาตุเป็นหลัก เป็นประธาน

หน้า 2/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]ช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.