ReadyPlanet.com
dot dot
สาระน่ารู้

คลิกที่รูปหรือหัวข้อเรื่องเพื่ออ่านรายละเอียดอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทยarticle

ร่างกายของมนุษย์ทุกคนประกอบด้วยธาตุทั้ง  4  เหมือนกันคือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ำ  ธาตุลม  ธาตุไฟ 
แต่มนุษย์ทุกคนมีสภาพร่างกายไม่เหมือนกัน  

โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการarticle

โยนิโสมนสิการ เป็นหลักคิดตามแนวปรัชญาตะวันออก แนวเดียวกับหลักคิด
ทางพระพุทธศาสนา  เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงใช้หลักคิดนี้พิจารณาข้อธรรม
จนบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้

จรรยาแพทย์จรรยาแพทย์article

ว่าด้วยคุณธรรมอันเป็นเครื่องประดับของหมอหรือจรรยาธรรมที่หมอควรประพฤติปฏิบัติ

ตัวยา ๙ รสตัวยา 9 รสarticle

การจะรู้สรรพคุณของยาจำเป็นต้องรู้รสของยา และการจะรู้รสของยาจำเป็นต้อง
รู้รสของตัวยา หรือรสของเภสัชวัตถุที่นำมาประกอบเป็นยา  เพราะรสแต่ละรสจะมี
สรรพคุณรักษาโรคที่แตกต่างกัน

น้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงามน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงามarticle

น้ำมันมะพร้าว  เป็นยาพื้นบ้านสำหรับทารักษาอาการฟกช้ำ  ดำเขียว   อาการไฟไหม้
น้ำร้อนลวก  ตลอดจนหมอกระดูกใช้น้ำมันมะพร้าวรักษาอาการต่าง ๆ ของกระดูก
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณarticle

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
ประกาศ  ณ  วันที่    26  มิถุนายน  พ.ศ. 2542

ประโยชน์ของการให้อภัยประโยชน์ของการให้อภัยarticle

การให้อภัย คือ ให้ความไม่มีภัย ให้ความปลอดภัย ยกโทษให้
การให้อภัยนี้เป็นการอโหสิกรรม คือ เราจะไม่เป็นผู้จองเวรกับเขา
อีกต่อไป ส่วนกรรมที่เขาทำนั้น กรรมจะเป็นผู้ลงโทษเขาเอง

ตัวยาที่ใช้แทนกันได้ตัวยาที่ใช้แทนกันได้article

กล่าวถึงตัวยาที่สามารถใช้แทนกันได้

ตัวยาที่มีชื่อเรียกแปลก ๆตัวยาที่มีชื่อเรียกแปลก ๆarticle

รายชื่อตัวยาที่มีชื่อเรียกแปลก ๆ

ตัวยาที่เป็นปริศนาตัวยาที่เป็นปริศนาarticle

หมอในสมัยโบราณมักเรียกชื่อตัวยาในตำรับให้แปลกออกไป
ผู้พบเห็นมีภูมิปัญญาจึงจะสามารถนำไปใช้ได้

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]ช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.