ReadyPlanet.com
dot dot
โรคในทรรศนะแพทย์แผนไทย

คลิกที่รูป หรือ ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านรายละเอียดมะเร็งในทัศนะแพทย์แผนไทยมะเร็งarticle

มะเร็ง  เป็นโรคที่ระยะแรกจะไม่แสดงออก  โดยจะฝังตัวตัวอยู่จนกว่าจะมากเกินกว่า
ที่ร่างกายจะคุมอยู่ หรือเกิดจากเป็นโรคร้ายอยู่และเรื้อรังรักษาไม่หายขาด 
หรือรักษาไม่ถูกวิธี  ปล่อยไว้เรื้อรังเรื่อยมา

ความดันโลหิตสูงความดันโลหิต-สูงarticle

ความดันโลหิตสูง แพทย์แผนไทยสามารถรักษาให้หายขาดได้  ผู้ป่วยโรคนี้ต้องควบคุมอาหาร 
ควรหลีกเลี่ยง  อาหารหวาน  ไขมัน โปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์  ควบคุมอารมณ์    

 

ไมเกรนไมเกรนarticle

อาการปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา  ไม่ว่าที่ใดก็ตาม  แสดงว่ามีภาวะอุดตันหรือติดขัด 
( ปิตตะ  เสมหะ  วาตะ )  เกิดขึ้น  การติดขัดอาจเกิดบริเวณที่ปวด หรือบริเวณอื่นก็ได้ 
สำหรับอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนในคัมภีร์นวดแผนไทย  เรียกว่า  เกิดลมตะกังหรือลมปะกัง

อัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ article

สมองเสื่อม  เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีละเว้น เพราะความเสื่อมเป็นเรื่องปกติ
ของโลก  ฉะนั้น มนุษย์เราทุกคนจึงมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้ทุกคน

ฝีคัณฑสูตรฝีคัณฑสูตรarticle

ฝีคัณฑสูตร  เป็นภาวะการณ์ติดเชื้อแบคทีเรียของต่อมชนิดหนึ่ง  ที่อยู่ในบริเวณขอบก้น
ที่สร้างเมือกหล่อลื่นขณะขับถ่าย 

กรดไหลย้อนกรดไหลย้อนarticle

โรคกรดไหลย้อน ในแพทย์แผนไทย เรียกว่า เป็นภาวะลมตีขึ้นเบื้องบน  ในแผนปัจจุบัน
หมายถึง  ภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ไหลย้อนขึ้นไประคายเคือง
ต่อหลอดอาหารและลำคอ ( น้ำย่อยไหลกลับ )
 

ภูมิแพ้ภูมิแพ้article

ภูมิแพ้ เป็นกลุ่มอาการโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด เป็น ๆ หาย ๆ  ตรงกับคำว่า
อสาทิยอชินชวร หรือคำว่า อชินโรคในการแพทย์แผนไทย

มือสั่นที่หาสาเหตุไม่ได้มือสั่นarticle

อาการมือสั่นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคภัยการเจ็บป่วยที่ตัวมี เช่นไทรอยด์
หรือจากอุบัติเหตุนั้น อาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากภาวะของ
ธาตุทั้ง ๔ ในร่างกายของเราผิดปกติ

รูมาตอยด์รูมาตอยด์article

โรคปวดข้อรูมาตอยด์ในทัศนะแพทย์แผนไทย เรียกว่า ประดงข้อ หรือประดงเข้าข้อ
เป็นภาวะน้ำไขข้อพิการ

กินอาหารตามธาตุกินอาหารตามธาตุarticle

กินอาหารตามธาตุ
คำว่า  "ธาตุ"  ในที่นี้ขอให้คำนิยามไว้ดังนี้ " ธาตุ "  หมายถึง  " สภาวะสภาพ " 
ดังนั้น การกินอาหารตามธาตุ  จึงหมายถึง  " การกินอาหารให้เหมาะสมกับ
สภาวะสภาพของร่างกาย "  นั่นเอง
  แทนที่เราจะพูดว่า   " กินอาหารให้เหมาะสมกับ
สภาวะสภาพของร่างกาย "  เราเรียกเพียงสั้น ๆ ว่า  " กินอาหารตามธาตุ " 
 

เบาหวานเบาหวานarticle

โรคเบาหวานในทัศนะแพทย์แผนไทย  ความบกพร่องของโฮร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้
ระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีผลทำให้เกิดภาวะโลหิตพิการ (โลหิตทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์)
และเมื่อสะสมเรื้อรังเรื่อยมา โดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่ถูกวิธี ก็จะเข้าสู่ภาวะ
โลหิตเป็นพิษ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย

เจ้าเรือนเจ้าเรือนarticle

ในทางการแพทย์แผนไทย  ในการรักษา หรือ การกินอาหารในชีวิตประจำวัน
ต้องหมั่นพิจารณา “  เจ้าเรือน  ”และ  “  อย่าให้เสียเจ้าเรือน  ”

วัยทองวัยทองarticle

วัยทอง เป็นคำเรียก ผู้ที่ก้าวเข้าสู่ช่วงความเปลี่ยนแปลงของอายุและสุขภาพ
จากวัยผู้ใหญ่ไปสู่วัยผู้สูงอายุ โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงอายุ ๔๐ - ๖๐ ปี

โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าarticle

อาการที่แสดงออกของโรคซึมเศร้า ในทัศนะแพทย์แผนไทย เกิดจากพิษของอารมณ์ 
กระทำโทษ  พิษของอารมณ์ต่าง ๆ เช่น เศร้าโศก เสียใจ ผิดหวังอย่างรุนแรง  

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงarticle

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เอแอลเอส ไม่ใช่โรคของกล้ามเนื้อโดยตรงแต่เป็นโรค
ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง  แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนำคำสั่งมาควบคุม

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]ช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.