ReadyPlanet.com
dot dot
กรดไหลย้อน article

     
       โดย  ยส  พฤกษเวช 
     
 

          โรคกรดไหลย้อน ในแพทย์แผนไทยเรียกว่า เป็นภาวะลมตีขึ้นเบื้องบน  ในแผนปัจจุบันหมายถึงภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ไหลย้อนขึ้นไประคายเคืองต่อหลอดอาหารและลำคอ ( น้ำย่อยไหลกลับ )
 
           สาเหตุ  โรคกรดไหลย้อนเป็นกลุ่มอาการโรคที่เกิดขึ้นในระบบทาง เดินอาหาร พบมากในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะระบบทางเดินอาหารเสื่อมหรือหย่อนสมรรถภาพ  แพทย์แผนไทยเรียกว่า  “ กษัย ”  (  กษัย แปลว่า เสื่อม  )  ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาการอาจลุกลามกลายเป็นโรคร้ายต่าง ๆ ตามมา เช่น มะเร็ง แต่ปัจจุบันพบในเด็ก และคนหนุ่มคนสาวในวัยทำงานมากขึ้น มีบ้างในกรณีเด็กทารกที่มีความผิดปกติโดยกำเนิดของหูรูดที่ยังเจริญได้ไม่เต็มที่

     
            ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อน คือ อาหาร อากาศ อารมณ์ อิริยาบถ ขาดการออกกำลังกาย ท้องผูกเรื้อรัง

          อาหาร
  •  กินอาหารมากเกินไป น้อยเกินไป
  •  กินอาหารรสจัดเกินไป  รสจืดเกินไป
  •  กินอาหารเน่า อาหารบูด อาหารหยาบ  อาหารดิบ 
  •  กินอาหารไม่เป็นเวลา           
  •  กินอาหารย่อยยาก เช่น ของมัน ของผัด ของทอด           
  •  กินยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้                 
  •  กินผลไม้ รสเปรี้ยว มากเกินไป                    
  •  ดื่มสุรา ชา กาแฟ น้ำอัดลม ชาเขียวแช่เย็น บุหรี่
   
อารมณ์   -  เครียด  โลภ  โกรธ  หลง วิตกกังวล  อาฆาตพยาบาท  อิจฉาริษยา
     
อากาศ   - กระทบร้อนกระทบเย็น บ่อย ๆ เป็นประจำ
     
อิริยาบถ   - นั่งนิ่งเนินนานเป็นประจำ เช่น ทำงานใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
    - นั่งงอตัวระหว่างกินอาหาร และหลังอาหาร เป็นประจำไม่รู้ตัว มีผลให้  กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานไม่เต็มที่ 
     
ออกกำลังกาย   - มีภาวะขาดการออกกำลังกาย
     
อุจจาระ   - ท้องผูกเรื้อรัง ทำให้มีของเสียตกค้างอยู่ภายในลำไส้ ลำไส้อุดตัน  เกิดแก๊สพิษภายใน และขับออกลงล่างไม่ได้ จึงตีขึ้นเบื้องบน
  อาการ

          ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบตรงลิ้นปี่หรือยอดอกหลังกินอาหาร ๓๐ – ๖๐นาที บางรายอาจมีอาการปวดแสบร้าวจากยอดอกขึ้นไปถึงคอหอย หรืออาการจุกแน่นยอดอกคล้ายอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ หรือเรอบ่อย บางรายอาจมีอาการขย้อนหรือเรอเอาน้ำย่อยรสเปรี้ยวขึ้นไปที่คอหอย หรือรู้สึกมีรสขมของน้ำดี หรือรสเปรี้ยวของกรดในปากหรือคอ หายใจมีกลิ่น

ภาวะแทรกซ้อน


         หากปล่อยไว้เรื้อรังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ พบบ่อยคือหลอดอาหารอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหาร หากไม่รักษาจะกลายเป็นแผลหลอดอาหาร มีเลือดออก เช่นอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ หากปล่อยไว้อาจเกิดภาวะหลอดอาหารตีบ กลืนอาหารลำบากอาเจียนบ่อย และมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้
     
           นอกจากนี้ โรคกรดไหลย้อนเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรค ไซนัสอักเสบเรื้อรัง  และผิวฟันกร่อนจากการกัดของน้ำย่อยเป็นเวลานาน

การรักษา

          โรคกรดไหลย้อนไม่ใช่โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ป่วย ดังนั้นการรักษาที่สำคัญ จะต้องแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมที่ก่อโรค เป็นสำคัญจึงจะหายขาด   การรักษาจะได้ผลดีต้องรู้ถึงสาเหตุของโรคแล้วแก้ที่สาเหตุของโรคไม่ใช่แก้ที่ผลของโรคหรืออาการของโรคเพียงด้านเดียว

แนวทางการรักษาและป้องกัน

     ๑. มีอาการระยะแรก  ให้ปรับปรุงพฤติกรรมของตน ในเรื่อง อาหาร อากาศ อารมณ์ อิริยาบถ ออกกำลังกาย อุจจาระ  ดังนี้

     
อาหาร   -  กินอาหารให้พออิ่ม ไม่ใช่เกินอิ่ม
-  ไม่กินอาหารที่มีรสจัดและรสจืดเกินไป ให้กินอาหารรสชาติปานกลาง
-  กินอาหารให้เป็นเวลา
-  กินอาหารหลากหลายรสชาติ อาหารย่อยง่าย พวกพืชผัก ธัญญะพืช หลีกเลี่ยงอาหารย่อยยากไขมันสูง  หลีกเลี่ยงอาหารผัด   อาหารทอด  อาหารบูด อาหารเน่า อาหารหยาบ อาหารดิบ  
-  อาหารต้องใหม่ สด ปรุงเสร็จใหม่ ๆ ไม่กินอาหารอุตสาหกรรมสำเร็จรูป เช่น  บะหมี่สำเร็จรูป  รสแซ่บ  รสจัดต่าง ๆ
-  งดเหล้า บุหรี่ ขา กาแฟ ชาเขียวแช่เย็น น้ำอัดลม ควรดื่มน้ำเปล่า ๆ ที่สะอาดและไม่แช่เย็น
-  หลีกเลี่ยงยาที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้
     
อารมณ์   -  รู้จักปล่อยวาง
-  ทำใจให้เป็นกลาง ๆ ไม่เครียด  ไม่โกรธอาฆาต พยาบาท ไม่อิจฉาริษยา
-  รู้จักการให้อภัย  มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ
     
อากาศ   -  หลีกเลี่ยงการกระทบร้อนกระทบเย็น
-  หลีกเลี่ยงการอยู่ห้องแอร์เป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะหลังอาหาร ไม่ควรเข้าห้องแอร์โดยทันที  ควรให้อาหารย่อยหมดในกระเพาะอาหารเสียก่อน  ประมาณ ๓๐ นาทีขึ้นไป
     
อิริยาบถ   -  หลีกเลียงอิริยาบถ นั่งนิ่งเนินนาน เป็นประจำ  ควรหาโอกาสขยับร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เช่น ควรลุกจากที่นั่งทุก ๆ ชั่วโมง  ทำตนเองให้กระฉับกระแฉงอยู่เสมอ
- ไม่งอตัวหรือนั่งงอตัว  โดยเฉพาะระหว่างกินอาหาร และหลังอาหาร  
-  ระหว่างกินอาหารและหลังอาหาร  ควรนั่งตัวตรง ๆ ยืดตัวขึ้นเล็กน้อย  เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วไม่ควรนั่งอยู่กับที่ เด็ดขาด ควรลุกขึ้นยืนยืดตัวขึ้นเล็กน้อย  เดินไปมาประมาณไม่ต่ำกว่า ๓๐ นาที
     
ออกกำลังกาย   -  ต้องเป็นคนรักการออกกำลังกาย อย่างน้อย ๕  วันต่อหนึ่งอาทิตย์ และออกกำลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ไม่ใช่ออกกำลังหักโหม  เกินกำลัง
     
อุจจาระ   -  อย่าปล่อยให้เป็นคนท้องผูก ต้องอุจจาระให้ได้อย่างน้อยวันละ ๑ – ๒ ครั้ง
     
 


       ๒.  หากมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง
             และมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น เสียงแหบ ไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบาก คลำได้ก้อนในท้อง ถ่ายอุจจาระดำ เจ็บหน้าอกบ่อย อาเจียน น้ำหนักตัวลด ฯลฯ  ควรมาปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ที่สำคัญอย่าซื้อยามารักษาตัวเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะครับ

     
 ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต    
 

ยาของคลินิกที่ใช้บรรเทา
อาการกรดไหลย้อน  ได้แก่
 
ยามหาพฤกษเวช
ยามหาพฤกษเวช

 

 
โรคในทรรศนะแพทย์แผนไทย

มะเร็ง article
ความดันโลหิต-สูง article
ไมเกรน article
อัลไซเมอร์ article
ฝีคัณฑสูตร article
ภูมิแพ้ article
มือสั่น article
รูมาตอยด์ article
กินอาหารตามธาตุ article
เบาหวาน article
เจ้าเรือน article
วัยทอง article
โรคซึมเศร้า article
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง article
โรคลมชัก article
มูลเหตุแห่งโรคในปัจจุบัน article
กาฬทั้ง 5 article
ป่วง article
ทับ 8 ประการ articleช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.