ReadyPlanet.com
dot dot
มือสั่น article
   
     
     โดย  ยส  พฤกษเวช
     
   

       ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ อาการมือสั่นที่หาสาเหตุไม่ได้
       อาการมือสั่นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคภัยการเจ็บป่วยที่ตัวมี เช่นไทรอยด์ หรือจากอุบัติเหตุนั้น อาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากภาวะของธาตุทั้ง ๔ ในร่างกายของเราผิดปกติ โดยจะกระทำให้เกิดภาวะดังต่อไปนี้

     - พลังขับเคลื่อนหย่อนลง หรือฐานของลมไม่มีกำลังเพียงพอที่จะควบคุมระบบการไหลเวียนของกระแสประสาท (วาตะหย่อน)

     - ทำให้เกิดภาวะการอุดตัน ตีบตัน ของแนวเส้นใยประสาท มีผลทำให้เซลล์สื่อประสาท (neuron) เคลื่อนไหวไป - มาระหว่างจุดเชื่อมต่อประสาท (synapse) เดินทางไม่สะดวก ขาดความถูกต้อง ฉับไว และแม่นยำ (สัตตกวาตะหย่อน)

     - ทำให้สารเหลวที่นำพาเซลล์สื่อประสาทเหือดแห้ง (เสมหะหย่อน)

     - ทำให้เกิดภาวะการทำงานของระบบอวัยวะภายในไม่สอดประสานกัน เช่น การทำงานประสานกันระหว่างหัวใจกับสมอง หัวใจกับตับ หรือระหว่างหัวใจ ตับ สมอง (สัตตกวาตะพิการ)

     
 

มูลเหตุที่ทำให้เกิดธาตุทั้ง ๔ พิการ ดังนี้

   ๑. พันธุกรรม โดยเฉพาะทางมารดา เมื่อตอนตั้งครรภ์มารดามีภาวะของธาตุทั้ง ๔ ไม่สมบูรณ์

   ๒. อาหาร โดยการกินอาหารที่ไม่ถูกกับธาตุของตนเอง หรือกินของแสลงกับธาตุของตนอยู่เป็นประจำ เช่น กินอาหารเผ็ดร้อนเป็นประจำ กินอาหารฤทธิเย็นเป็นประจำ สุรา ยาเสพติด บุหรี่ เป็นต้น

   ๓. อากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีเป็นมลพิษ เช่น สารตะกั่ว ควันพิษจากรถยนต์ เป็นต้น

   ๔. อารมณ์ มักเป็นคนที่มีภาวะควบคุมอารมณ์ของตนไม่ได้ เช่น ความเครียด วิตกกังวล ตื่นเต้นตกใจง่าย

   ๕. อิริยาบถ มักเป็นคนที่มีอิริยาบถ นั่ง เดิน ยืน นอน ไม่เสมอกัน นั่งมากไป ยืนมากไป เป็นต้น โดยเฉพาะอิริยาบถนั่ง นิ่ง เนิ่นนานเป็นประจำ

   ๖. ออกกำลังกาย มักเป็นผู้ที่มีภาวะขาดการออกกำลังกายอย่างรุนแรง

   ๗. การขับถ่ายของเสีย มักมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย เช่น ท้องผูก กลั้นอุจจาระปัสสาวะเป็นประจำ

     
 

แนวทางการรักษา

   ๑. ขับระบายของเสียที่คั่งค้างอยู่ภายใน

   ๒. ปรับธาตุ บำรุงธาตุ ทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์

   ๓. กระตุ้นการไหลเวียนของระบบกระแสประสาท การไหลเวียนโลหิต ตลอดจนการไหลเวียนของระบบทางเดินอาหาร

   ๔. หมั่นออกกำลังกาย กายบริหารเป็นประจำ

   ๕. หลีกเลี่ยงอาหารแสลงและมลพิษ

   ๖. ฝึกควบคุมอารมณ์ให้เป็นกลาง ๆ

     

          แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้ครับ และมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่การรักษาต้องใช้เวลาและความอดทนที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่นะครับ

     
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต    

 

กลุ่มยาของคลีนิกที่ใช้บรรเทาอาการมือสั่น  ประกอบด้วย
 
ยาหอมพฤกษเวชโอสถ ยาหอมพฤกษเวช ยากแก้ลมพฤกษเวช
ยาหอมพฤกษเวชโอสถ ยาหอมพฤกษเวช ยาแก้ลมพฤกษเวช
 

 
โรคในทรรศนะแพทย์แผนไทย

มะเร็ง article
ความดันโลหิต-สูง article
ไมเกรน article
อัลไซเมอร์ article
ฝีคัณฑสูตร article
กรดไหลย้อน article
ภูมิแพ้ article
รูมาตอยด์ article
กินอาหารตามธาตุ article
เบาหวาน article
เจ้าเรือน article
วัยทอง article
โรคซึมเศร้า article
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง article
โรคลมชัก article
มูลเหตุแห่งโรคในปัจจุบัน article
กาฬทั้ง 5 article
ป่วง article
ทับ 8 ประการ articleช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.