ReadyPlanet.com
dot dot
มูลเหตุแห่งโรคในปัจจุบัน article
   

โดย  ยส  พฤกษเวช

     
    การเจ็บป่วยของคนในปัจจุบัน

    ธรรมชาติ ๆ คำ ๆ นี้พูดกันบ่อย เมื่อจะพิจารณาธรรมชาติ เราจะต้องเข้าใจสภาวะของธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ คือ

๑. ตัวธรรมชาติ

๒. ตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในนั้น

๓. ตัวหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติต่อธรรมชาตินั้น

๔. ผลที่จะเกิดจากการที่เราปฏิบัติต่อธรรมชาติและหรือละเว้นการปฏิบัติต่อธรรมชาติ
          
     
         หากเรารู้และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับธรรมชาติ เราสามารถกล่าวได้ว่า เราชนะธรรมชาติ ชนะธรรมชาติในที่นี้หมายถึง เราสามารถใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขต่อตัวเรา

    
จากข้อความข้างต้น หากเราปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติเราก็จะพบความสุข เราไม่ควรทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับธรรมชาติ ไม่ควรไปหยุดยั้งกระบวนการทางธรรมชาติ เพราะจะมีผลต่อสุขภาพ การเจ็บป่วย ผลเสียต่าง ๆ ตามมา

     มนุษย์ปัจจุบัน มักประพฤติตนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ หรือบางครั้งขัดแย้งกับธรรมชาติอย่างรุนแรง และกระทำการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคที่ในอดีตพบได้น้อย เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ สมองเสื่อม ไตเสื่อม มะเร็ง ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน โรคปวดข้อกระดุก รอบเดือนไม่ปกติ ฯลฯ เป็นต้น
 
         พฤติกรรมของมนุษย์ปัจจุบันที่พบได้บ่อย ๆ  ที่เป็นการไม่สอดคล้องและหรือขัดแย้งกับธรรมชาติ มีดังนี้

๑. อาหาร  
     อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ด้วยการกินอาหารที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของตน หรือเรียกอีกอย่างว่า กินอาหารไม่ถูกกับธาตุ หรือกินอาหารที่แสลงกับธาตุของตนเอง

๒. อารมณ์ 
     อารมณ์เป็นเหตุปัจจัยที่ก่อโรคที่ละเอียดและลึกซึ้ง และมักจะปฏิเสธเหตุปัจจัยนี้ มนุษย์ปัจจุบันมักไม่รู้จักการวางอารมณ์ให้เป็นกลาง ๆ มักมีภาวะทางอารมณ์ที่สุดโต่ง ลุ่มหลง มัวเมา อยู่ในอบายมุข ในเบญจกามคุณ โลภ โกรธ หลง เห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง อิจฉาริษยา ไม่รู้จักวิธีคิดที่จะทำให้ตนเองมีความสุข
 
    ๓. อิริยาบถ  
     คนในปัจจุบัน มักมีอิริยาบถ นั่ง เดิน ยืน นอน  ไม่เหมาะสม ไม่เสมอกัน เช่น นั่ง นิ่ง เนิ่นนาน ซ้ำซากจำเจ เรื้อรังเรื่อยมา อยู่เป็นประจำ เรียกว่าขาดความสมดุล ขาดความพอดีในอิริยาบถ

๔. ออกกำลังกาย  
     ปัจจุบันนี้ผู้คนมีภาวะที่ขาดการออกกำลังกายอย่างรุนแรง ไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ต้องกระทำทุกวัน แต่มักถูกละเลย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานไม่แข็งแรง
 
    ๕. อากาศและสิ่งแวดล้อม 
     อากาศและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีแต่มลพิษ ทั้งในบ้าน ในสำนักงาน ตลอดจนบนท้องถนน มนุษย์ต้องพึ่งความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย การอาศัยอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น อาศัยในอาคารชุดต่าง ๆ หรือปลูกบ้านไม่สอดคล้องกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ

๖. การพักผ่อน 
     ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ต้องทุ่มเทกับการทำงาน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ทำให้การพักผ่อนไม่เพียงพอ ทั้งที่รู้ว่าจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
         กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการดำรงตนไม่สอดคล้องกับธรรมชาตินี้ โบราณเรียกว่า “ โรคเวรโรคกรรม “    โรคเวรโรคกรรมหมายถึง โรคที่เกิดจากชะตากรรม  การกระทำของตนในอดีตที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ เนิ่นนาน เรื้อรังเรื่อยมา เมื่อถึงระดับหนึ่ง ร่างกายรับไม่ไหว จึงแสดงอาการเจ็บป่วยออกมา

    วิธีการที่จะรักษา ให้หายจากโรคเวรโรคกรรมได้  หนทางเดียวก็คือ ต้องแก้กรรม  หมายความว่า  เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา ทั้งเรื่องการกินการอยู่ การดำรงตนให้เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาตินั่นเอง
     
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต    

 
โรคในทรรศนะแพทย์แผนไทย

มะเร็ง article
ความดันโลหิต-สูง article
ไมเกรน article
อัลไซเมอร์ article
ฝีคัณฑสูตร article
กรดไหลย้อน article
ภูมิแพ้ article
มือสั่น article
รูมาตอยด์ article
กินอาหารตามธาตุ article
เบาหวาน article
เจ้าเรือน article
วัยทอง article
โรคซึมเศร้า article
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง article
โรคลมชัก article
กาฬทั้ง 5 article
ป่วง article
ทับ 8 ประการ articleช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.