ReadyPlanet.com
dot dot
โรคในทรรศนะแพทย์แผนไทย

คลิกที่รูป หรือ ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านรายละเอียดโรคลมชักโรคลมชักarticle

“ โรคลมชัก ”    เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ผิดปกติของสมอง
ทำให้เกิดอาการหมดสติ เคลื่อนไหวผิดปกติ รับสัมผัสความรู้สึกแปลก ๆ หรือ
มีพฤติกรรมผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน   ซึ่งจะเกิดขึ้นฉับพลัน
เป็นอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็กลับหายเป็นปกติได้เอง

มูลเหตุแห่งโรคในปัจจุบันมูลเหตุแห่งโรคในปัจจุบันarticle

มนุษย์ปัจจุบัน มักประพฤติตนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ หรือบางครั้งขัดแย้งกับธรรมชาติ
อย่างรุนแรง และกระทำการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
โรคที่ในอดีตพบได้น้อยเช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ สมองเสื่อม ไตเสื่อม
มะเร็ง ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน โรคปวดข้อกระดุก รอบเดือนไม่ปกติ ฯลฯ เป็นต้น
 

กาฬทั้ง 5กาฬทั้ง 5article

กาฬ ในความหมายทางแพทย์แผนไทย หมายถึงสภาวะของการติดเชื้อ อักเสบ
อยู่ตามอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ตามลำไส้ใหญ่ ตับ ปอด หัวใจ ม้าม
ถุงน้ำดี เป็นต้น และหากมีภาวะไข้พิษเข้าแทรก ทำให้มีอาการหนักมากยิ่งขึ้น

ป่วงป่วงarticle

ป่วง เป็นชื่อโรคที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต มีอาการคล้าย
โรคอหิวาตกโรคแต่ป่วงไม่ติดต่อ โรคป่วงมีอาการถ่ายอย่างรุนแรงและอาเจียนร่วมด้วย
โบราณเรียกทั้งลงทั้งรากหรือเรียกว่าสันนิบาตสองคลอง คนไข้อาจตาย
เพราะเสียน้ำในร่างกาย

ทับ 8 ประการทับ 8 ประการarticle

ทับ  คือ  อาการของโรคอย่างหนึ่งซึ่งเกิดแทรกซ้อนโรคหนึ่งที่เป็นอยู่ก่อน
ทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น
 

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]ช่องทางใหม่กับคลีนิกการแพทย์แผนไทยพฤกษเวช
รับ ติว สอน อบรม
dot
dot
bulletสรุปเวชกรรมไทย
bulletรู้ทันโรค
bulletสาระน่ารู้
bulletโยนิโสมนสิการ
bulletยาสามัญประจำบ้าน
bulletโรคต่างๆ ในทรรศนะแพทย์แผนไทย
bulletประวัติความเป็นมาของ"ฤาษีดัดตน"
bulletย้อนรอยศาสตร์การนวด
bulletอาหารและการกินอาหารที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
bulletตัวยา 9 รส
bulletน้ำมันมะพร้าว บทบาทต่อสุขภาพและความงาม


 

qrcode


Copyright © 2011 All Rights Reserved.